Mikroinjektáže
Sanace betonových konstrukcí
Průmyslové podlahy
Opravy betonových konstrukcí

Mikroinjektáže, průmyslové podlahy a sanace

Stavební a sanační firma REKOSERVIS s.r.o. působí v oblasti injektáží, sanací, rekonstrukcí, průmyslových podlah a ochrany staveb před tlakovou vodou od roku 2013. Z předchozích období (cca 20 let) máme nejen bohaté reference a zkušenosti, ale držíme krok i s nejnovějšími technologiemi a materiály, které zefektivňují ochranu starších i nových staveb. Jsme držitelem certifikátu ISO 9001.

Naše hlavní činnosti jsou:

  • Mikroinjektáže

    Vysoce efektivní způsob oprav nejen trhlin (i vlasové trhliny) a dalších poruch v železobetonových konstrukcích (kaverny) včetně dotěsnění dilatačních a pracovních spár pomocí tlakové mikroinjektáže. Obecně se mikroinjektáž provádí přes osazené mikroinjektážní koncovky (pakry) vysokotlakým nebo nízkotlakým zařízením. Mikroinjektáže provádíme cementovými suspenzemi, syntetickými materiály, provádíme gelové mikroinjektáže i injektáže epoxidovými pryskyřicemi. Pomocí mikroinjektáží lze velmi efektivně a relativně lacino opravit (sanovat) různé poruchy i vady železo-betonových konstrukcí, a to i v podmínkách, kde by jiná sanační technologie či metoda nemohla být provedena (např. výkopy).

  • Průmyslové podlahy

    Provádíme realizaci nových a sanaci stávajících průmyslových podlah a povrchů určených i pro speciální technické a chemické provozy. Průmyslové podlahy jsou chemicky a mechanicky odolné, ideálně se jejich odolnost dopředu navrhne a uzpůsobí pro daný provoz. Jsou odolné proti vodě, agresivním chemikáliím, antistatické, teplotně odolné, UV stabilní a protiskluzové. Požadované vlastnosti mohou být i jiné včetně estetického provedení (barevnost, struktura, lesk, mat). Vhodné jsou např. pro podzemní garáže, střešní parkoviště, potravinářské provozy, chemickou výrobu, skladové prostory atd. Jednotlivé podlahové systémy lze rozdělit od nátěrových přes stěrkové následně lité podlahy až po polymerbetony. Optimální technologii průmyslové podlahy doporučíme vždy dle konkrétní situace (životnost - užívání - vynaložené prostředky).

  • Sanace železobetonových konstrukcí

    Opravy a prodloužení životnosti a funkčnosti železobetonových konstrukcí dostupnými moderními technologiemi a materiály. Provádíme opravy a sanace narušených železo-betonových konstrukcí (opěrné zdi, stěny, pilíře, stropy,...) zdegradovaných např. stářím, prostředím či používáním.

Kvalita a flexibililita

Vysoká kvalita našich služeb je dána nejen letitými zkušenostmi, odbornou způsobilostí, používanými technologiemi, ale i charakterem našeho týmu. Vážíme si našich zákazníků. Pro stavební a sanační práce v časově omezených prostorách je samozřejmostí i práce v noci a o víkendech (např. obchodní centra, kancelářské budovy) a v technologických či výrobních pauzách.